Cisco 06.06.2017

Po skorom rannom vstávaní sme išli na raňajky, ktoré nám začali o 07:00 hod. Keď sme sa naraňajkovali, presunuli sme sa do Andreas Gordon Schule. Pri bráne nás vítala sympatická Kristin Ramelt.
V škole nás privítal pán riaditeľ Pohlemann, ktorý nás zaviedol do učebne na prezentáciu školy. Z dôvodu skúšok nám ju nemohol od prezentovať, a tak ho nahradil zástupca pán Buchheim. Vďaka prezentácii sme sa dozvedeli veľa informácii o histórii školy. Škola sa skladá z dvoch budov. Na škole študuje 1720 študentov a vyučuje 80 pedagógov. Škola sa zúčastňuje aj rôznych súťaží, ako napríklad World Skills, kde predstavili svojho robota, s ktorým získali veľa ocenení. Škola ponúka výučbu rôznych odborov. Po ukončení prezentácii nás zástupca previedol školou. Mali sme možnosť vidieť aulu, ktorá sa využíva ako reprezentačná miestnosť, a taktiež na preskúšanie študentov, či organizovanie večierkov. Nachádza sa v nej pôvodná klenba, ktorá je čiastočne zrekonštruovaná. Z auly je možnosť vidieť historickú aj novú časť mesta.
Po krátkej prestávke sme sa presunuli do učebne určenej pre Cisco technológie, kde sme začali pracovať na našom projekte. Na začiatok nás oboznámil s pracovnou dielňou. Potom sme si vytvorili účty, aby sme mohli pracovať na ich zariadeniach. Dostali sme zadanie s topológiou a úlohami, ktoré sme mali splniť. Stiahli sme si predpripravený packet tracer súbor, kde bola predpripravená úloha. Úlohu nám pomáhal vypracovať profesor Lutz Morgenroth. Úlohou bolo nastavenie serverov, siete a rozhraní routerov. Túto úlohu sa nám podarilo vypracovať rýchlejšie ako Nemcom, ktorým sme následne s radosťou pomohli.
Po tejto úlohe nasledovala krátka prednáška, ktorá bola pre nás nová. Bola zameraná na nastavenie VLAN na manažovateľných switchoch.
Po obede sme sa presunuli do Schulteil Neuerbeschule (druhá budova), ktorou nás zástupca školy opäť previedol. Tu sme mali možnosť vidieť ďalšie dielne tentokrát zamerané na robotiku a elektrotechniku. Ukázali nám učebňu, v ktorej pripravujú svoje roboty na súťaže.

Zurück zum Projekt