Utorok – 06.06.2017

Erasmus rally, možno práve toto slovíčko rally vo Vás vyvolá dojmy pretekov na autách, no v tomto prípade sa nejednalo o rýchlu jazdu, ale o šikovnosť nás žiakov spolu s nemeckými. Súťaž bola zameraná na menšiu ukážku mesta. Našou úlohou bolo taktiež vypracovať dotazník, ktorý obsahoval 28 otázok a každá z týchto otázok nás nasmerovala na určitý bod, vďaka ktorému sme sa posúvali bližšie k cieľu. Súťaž sa všetkým podarilo úspešne dokončiť. Vyhrala ju “Colová” skupina, ktorá bola odmenená.
Dnešný deň sme zakončili krátkou zástavkou v nákupnom centre a skvelou večerou v hoteli.

Zurück zum Projekt