Arduino 08.06.2017

Dnešný deň sme v škole začali pracovať na novom projekte. Pri práci nám pomáhala Kristin spolu s pánom profesorom Weickom. Na začiatku sa nám prihovoril pán riaditeľ, ktorý nám ukázal prácu žiakov. Pracovali na vlastnom projekte a vytvorili si segway. Po ukážke sme si spolu s Kristin prešli zadania k projektu. Bol zameraný na programovanie Arduina. Aj napriek tomu, že bol projekt zameraný na programovanie, mohli sme sa doňho zapojiť všetci. Rozdelili sme sa do skupín. Našou prvou úlohou bolo zapojiť jednu ledku, ktorá mala svietiť a po určenom časovom intervale prebliknúť. Po dokončení úlohy sme mali zapojiť a naprogramovať semafor určený autám a neskôr pripojiť semafor určený chodcom. Všetko sme naprogramovali podľa reálneho fungovania semafórov. Nakoniec sme pripojili tlačidlo a svetelný senzor, ktorý vedel rozpoznať denný a nočný režim semafórov. Týmito úlohami sme úspešne zvládli prácu v programe Arduino, s ktorým sa ešte stretneme budúci týždeň pri pripravovaní projektu medzi Arduinom a 3D tlačiarňou.

Zurück zum Projekt