Linux 09.06.2017

Po príchode do školy sme sa stretli s profesorom Falkom Braunom. Jeho úlohou bolo naučiť nás konfiguráciu IP telefónov. Na začiatku nám vysvetlil, s akým operačným systémom budú komunikovať CISCO telefóny. Po prednáške sme si spustili PC, na ktorom bol predinštalovaný operačný systém LINUX – DEBIAN. Našou úlohou bolo nastaviť sieťové rozhranie, ku ktorému sme pripojili switch a sním sme ďalej prepojili IP telefóny. V systéme sme nainštalovali potrebné balíčky, ako bola IP ústredňa a DHCP sever. Druhým krokom bolo nakonfigurovanie DHCP serveru, ktorého úlohou bolo prideľovanie IP adries daným IP telefónom. Následne sme overili, či telefóny dostali IP adresu. V telefóne sme si pozreli pridelenú IP adresu, ktorú sme zadali do webového prehliadača a následne sa prihlásili do konfigurácii telefónu, kde sme nastavili požadované parametre. V poslednom kroku sme nakonfigurovali IP ústredňu, v ktorej sme nakonfigurovali klapku pre telefóny.

Zurück zum Projekt